Творча група 2014-2015


Результати обласної авторської творчої майстерні вчителів математики, що працювали над проблемами "Використання ІКТ при вивченні математики" та "Розвиток дослідницько-пошукових здібностей учнів при вивченні математики"   

 Координатори: викладач КПМО Романюк В. Я., доцент КПМО Васюник І.С.

Пукач Ігор Ярослвович, вчитель математики Рудківської СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського району  

Методичні рекомендації щодо створення та використання ІКТ продуктів на уроках математики

Шакало Тетяна Василівна, вчитель математики, директор школи Олексицька СЗОШ І-ІІ ст.


Дані динамічної презентації служать своєрідними конспектами уроків, методичним супроводом для вчителя. Навчальний матеріал кожної презентації підібрано так, що його можна було опрацювати з учнями протягом року.№3 "Перетворення графіків функцій" Алгебра, 9 клас

Колодій Роксана Романівна, учитель математики Глинянської ЗОШ I-III ст. Золочівського району

 Мета : Систематизувати і узагальнити знання та вміння учнів з теми « Вектори на площині»,  вчити учнів застосовувати набуті знання на практиці, виховувати культуру математичних записів.

Мета : Ввести означення лінійної функції, сформулювати її властивості, вчитися визначати і будувати графіки лінійної функції.

Галелюка Любов Теодозіївна, вчитель математики НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ) с. Романів Перемишлянського району 

№1 "Сторінки математики, написані жіночою рукою"
Мета:
·   ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом видатних жінок – математиків;
·   розвивати інтерес до вивчення математики;

·  формувати всебічно розвинену особистість.

Мета: удосконалити знання означення та  властивостей квадратних коренів; 
формувати вміння застосовувати властивості квадратних коренів до розв'язування вправ;
уміння вибирати раціональний спосіб розв’язування; розвивати інтерес до вивчення математики та культуру математичних висловлювань; виховувати патріота – українця; прищеплювати відповідальність й уміння працювати в групі.

Мета: сформувати поняття квадратичної функції; ознайомити учнів з алгоритмом побудови графіка квадратичної функції; сформувати вміння будувати графік квадратичної функції за допомогою алгоритму та з використанням перетворень графіків; домогтися засвоєння властивостей квадратичної функції.

№4 "Новорічно-Різдвяна мозаїка" 
Мета:
-       удосконалити обчислювальні навички;
-       розвязувати рівняння та нескладні текстові задачі, що вимагають використання залежностей між величинами (швидкість, час, відстань);
-       продовжити формувати на наочно - оперативному рівні уявлення про основні геометричні фігури та їх властивості;
-       обчислювати за формулами периметр і площу прямокутника, квадрата, обєм прямокутного паралелепіпепеда і куба;
-       виховання духовності українця, любові до наших звичаїв і традицій, до рідного краю

Мета: 
• домогтися розуміння учнями означення суміжних кутів;
• довести теорему про суму суміжних кутів та наслідки з неї;
• використовуючи знання теореми про суміжні кути та її наслідки, виробити
  вміння розв’язувати задачі на обчислення та доведення, в яких йдеться про
  суміжні кути.


Гриньків Ольга Іванівна, учитель математики  Дідилівського  НВК 

Мета: дати поняття двогранного, тригранного і многогранного кутів. Вивчити їх означення та властивості. Навчити учнів будувати їх та розв’язувати задачі із використанням цих кутів.
Дана презентація використовується при вивченні нового матеріалу з даної теми. Учні мають можливість наглядно побачити двогранний, тригранний і многогранний кути, вивчити їх означеня, властивості,  навчитися розв’язувати задачі, у яких використовуються ці кути.

Мета: Ввести поняття вектора, його довжини, напряму, координат. Навчити шукати суму векторів, добуток вектора на число, будувати їх. Ввести поняття колінеарних векторів.
Дана презентація використовується під час проведення уроку-лекції або уроку вивчення нового матеріалу з теми «Вектори». Тут пояснюється ціла тема згідно з планом. Учні мають можливість побачити усю глибину теми, а не її шматочок.

Гук Оксана Олександрівна, вчитель математики і інформатики Лішнянського НВК Дрогобицького району

Мета: ознайомити  учнів із властивостями додавання і віднімання, розвивати вміння розв’язувати задачі та рівняння.Презентація допомагає актуалізації знань учнів по темі, знайомить їх із головним героєм ППЗ «Математика 5 клас» - Угу, також містить фізхвилинку.

Мета: відпрацьовувати навики додавання і  віднімання натуральних чисел, розвивати вміння розв’язувати задачі, розвивати  інтелектуальні та творчі здібності  учнів. Презентація допомагає перевірити домашнє завдання у нестандартній формі (на різнокольорових кульках розміщені правильні відповіді до завдань, які учні виконували вдома), відпрацьовувати навики усного рахунку, а також є наочністю до задач, які поєднують математику із географією.

Мета: перевірити вміння учнів самостійно розв’язувати задачі і вправи на додавання і віднімання натуральних чисел, ознайомити їх з поняттям числового і буквеного виразів, виховувати в дітей любов до рідного краю, бережливе ставлення до навколишнього середовища. Презентація є наочністю для розв’язування задач, спрощення числових і буквених виразів. Мандруючи Карпатами, учні дізнаються історичні відомості про мальовниче місце Тустань, виконуючи математичні розрахунки.

Мета: узагальнення і систематизація знань учнів по додаванню і відніманню натуральних  чисел, застосування їх при обчисленні значень буквених виразів і розв’язуванні рівнянь. Ознайомлення з історією виникнення  чисел і механізованих обчислень. Розвивати логічне мислення, вміння працювати з комп’ютером. Презентація містить цікаві матеріали, які через розв’язування задач і рівнянь відкривають учням історичні дати з історії  рідного села Лішня, а також знайомлять їх з історією розвитку обчислювальної техніки. Виконана презентація у вигляді подорожі машиною часу.0 коментарі:

Дописати коментар